Llosgi fan yn fwriadol yng Nghwm-y-glo

Mae’r heddlu’n apelio am dystion ar ôl i fan gael ei llosgi’n fwriadol yng Nghwm-y-glo, ger Caernarfon.

Cafodd yr heddlu wybod fod y fan Ford Transit ar dân tua 7.10 nos Sul 2 Rhagfyr.

Dywedodd PC Jamie Atkinson: “Cafodd person ei weld yn rhoi’r cerbyd ar dân cyn ffoi ar droed o’r lle. Mae’n bosibl fod y person hwn wedi ei anafu ei hun yn ystod y digwyddiad gan ein bod yn credu fod ei ddillad wedi mynd ar dân yn ystod y digwyddiad.”

“Rydym yn apelio am dystion; yn enwedig cwpl a welwyd yn mynd a’u ci am dro ar y pryd ac sydd wedi gweld y digwyddiad mae’n debyg.”

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth sy’n berthnasol i’r tân roi galwad i PC 3368 Atkinson gan ddyfynnu’r cyfeirnod 18400053608 ar  101 neu drwy’r wefan ar  https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support. Neu galwch Crimestroppers yn ddienw ar  0800 555111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.