Cyngor yn dilyn byrgleriaethau goriadau ceir

Mae'r heddlu'n annog trigolion yn Sir Conwy i fod yn fwy gwyliadwrus drwy sicrhau bod eu cartrefi wedi eu cloi a'u diogelu bob amser, yn dilyn cynnydd mewn byrgleriaethau goriadau ceir. 

Daw'r cyngor ar ôl i gerbyd perfformiad uchel gael ei ddwyn o Ffordd Llandudno ym Mae Penrhyn yn oriau mân fore dydd Iau 14 Mawrth; targedwyd cartrefi ychwanegol yn yr ardal gan droseddwyr gyda'r bwriad o ddwyn ceir drwy chwilio drwy gartrefi am oriadau ceir.

Meddai'r Ditectif Gwnstabl Kelly Taylor-Jones: “Digwyddodd y byrgleriaethau hyn yn sydyn yn ystod oriau mân fore dydd Iau. Credwn i'r troseddwyr deithio o du allan i'r ardal gyda'r bwriad penodol o ddwyn cerbydau."

“Llwyddwyd i gael mynediad i gartrefi pobl er mwyn chwilio am oriadau i ddwyn y cerbydau. Yn ystod y cyfnod hwn hoffwn ategu'r neges bod rhaid i bobl sicrhau bod pob drws a ffenest yn eu cartrefi yn ddiogel a bod y goriadau yn cael eu cadw allan o'r golwg."

Ychwanegodd DC Taylor-Jones: "Rydym am annog perchnogion cerbydau perfformiad uchel i fod yn ymwybodol iawn o ddiogelwch.  Byddwn hefyd yn annog aelodau o'r cyhoedd, yn enwedig rheini gyda chamera cerbyd  a fu'n teithio ar hyd Ffordd Llandudno ym Mae Penrhyn rhwng 4am a 5am ar ddydd Iau 14 Mawrth i gysylltu â ni gydag unrhyw wybodaeth yn ymwneud ag unrhyw amgylchiadau amheus a allai fod yn berthnasol."

Os oes gennych unrhyw wybodaeth yn ymwneud â lladradau cerbyd diweddar cysylltwch â DC Taylor-Jones yn CID Llanelwy ar 101 gan ddyfynnu 19100109157. Fel arall cysylltwch â'r sgwrs we https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support neu ffoniwch Crimestoppers ar 0800 555 111.

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.