Dedfryd wedi ei ohirio i ddynes am yrru dros 130 milltir yr awr

Dydd Gwener 10 Ionawr 2020

Mae dynes a yrrodd dros 130 milltir yr awr wrth gael ei herlid gan swyddogion wedi cael dedfryd wedi ei ohirio ac wedi cael ei gwahardd rhag gyrru am 18 mis.

Ymddangosodd Naffisa Hussain, 21 oed o Hawkshaw Bank Road, Blackburn, Sir Gaerhirfryn o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug heddiw ar ôl pledio’n euog i yrru’n beryglus a gyrru yn groes i ganllawiau’r drwydded yrru. 

Ar ddydd Mercher 25 Medi 2019 roedd swyddog o Uned Plismona’r Ffyrdd ar ddyletswydd ar yr A55 yn ardal Llanddulas pan welodd gar yn gyrru ar gyflymder mawr.

Llwyddodd y swyddog i ddal i fyny â’r Volkswagen Passat, a oedd yn cael ei yrru gan Hussain, a oedd yn symud i mewn ac allan rhwng dwy lôn ar gyflymder eithafol.

Taniodd y swyddog y golau glas i stopio’r car ond methodd Hussain â stopio a dechreuodd y swyddog ei herlid wrth ymyl Parc Busnes Llanelwy.

Gadawodd y Passat yr A55 yn Llanelwy ar gyflymdra dros 100 milltir yr awr a theithio o gwmpas y trogylch a dychwelyd i gyfeiriad y dwyrain ar gyflymder o 132 milltir yr awr cyn i’r heddlu rhoi’r gorau i’w herlid am resymau diogelwch.

Yn fuan wedyn gwelwyd y car ar ANPR yn teithio ar hyd yr A470 a lwyddodd uned drylliau tanio i ddal i fyny gyda’r car ac unwaith eto methodd â stopio.

Rhoddwyd ‘stinger’ ar lawr yn Llanrwst a llwyddwyd i stopio’r Passat.

Daliwyd Hussain gerllaw a’i harestio.

Meddai PC Dan Darbey o Uned Plismona’r Ffyrdd: “Dangosodd Hussain ddirmyg llwyr at fywydau pobl eraill ac mae’n wyrth na chafodd neb eu hanafu neu eu lladd yn sgil y modd yr oedd yn gyrru'r noson honno.

“Mae’n rhyfeddol, yn lle stopio ar gais yr heddlu, mae rhai yn rhoi mwy o bwyslais ar osgoi’r heddlu na meddwl am y difrod mawr y gallant achosi i’w hunain a gyrrwr eraill.

“Dylai’r achos hwn fod yn rhybudd i unrhyw un sy’n meddwl ei bod hi’n iawn i anwybyddu’r gyfraith. Dylai’r rhai sy’n gwneud hynny sy’n gwybod y byddwn yn eu rhoi gerbron y llys.”

 

.