Apêl wedi clwyfo yn Wrecsam

Rydym yn apelio am wybodaeth i fynd ar drywydd yr un sy'n gyfrifol am glwyfo yn Wrecsam yr wythnos ddiwethaf.

Galwyd swyddogion i gyfeiriad ym Mhentre Gwyn, Wrecsam am 1.52yh ar 16 Mehefin lle roedd dyn wedi dioddef clwyfau trywanu difrifol. Aethpwyd ag ef mewn ambiwlans awyr i ysbyty Stoke. 

Dywedodd PC Jonathan Critchley: "Rydym yn credu fod unigolion yng nghymuned Parc Caia yn gwybod pwy sy'n gyfrifol am y trosedd difrifol hwn a lle gall yr unigolyn hwnnw fod.

"Mae'n bwysig cofio fod dyn wedi dioddef anafiadau sy'n bygwth bywyd. Buaswn felly'n annog y rhai hynny gyda gwybodaeth i wneud y peth iawn a dod ymlaen."

Ffoniwch 101 neu https://www.north-wales.police.uk/contact/live-chat-support neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 gan ddyfynnu cyfeirnod trosedd 20000349926.

 

Cwestiwn?
Sgwrsio ar-lein. Ddim yn addas mewn achosion brys.