Wrecsam yn cymryd rhan mewn ymgyrch atal cyllyll

Bydd gorsaf tref Wrecsam ymysg y llefydd ledled y rhanbarth i gael biniau amnest fel y gellir gwaredu cyllyll yn ddiogel fel rhan o Ymgyrch Sceptre, ymgyrch genedlaethol i leihau troseddau cyllyll rhwng mis Medi 16 a 22.

Er nad yw Wrecsam yn cael yr un raddfa o droseddau cyllyll a welir mewn rhannau eraill o'r wlad, mae'r broblem ar gynnydd yn genedlaethol. Mae'n bwysig fod y cyhoedd yn sylweddoli fod gwaith yn cael ei wneud i addysgu pobl am ganlyniadau cario cyllyll ac y gwnaiff yr heddlu roi troseddwyr o'r fath ger bron y llysoedd.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Tecwyn Green, sy'n cydlynu'r ymgyrch atal cyllyll yng Ngogledd Cymru: "I gyd-fynd â'r ymgyrch genedlaethol, mae ein swyddogion cyswllt ysgolion yn mynd i ysgolion cynradd ac uwchradd ledled Gogledd Cymru gan wneud cyflwyniadau ar droseddau cyllyll fel rhan o'r Rhaglen Ysgolion Cymru Gyfan."

Dywedodd Vic Powell sef Arolygydd Tref Wrecsam: "Er ein bod o dro i dro yn cael achosion yn y dref lle mae troseddwyr yn arfogi eu hunain gyda chyllyll, yn aml yn gysylltiedig â throseddau cyllyll, mae Wrecsam yn le diogel.

"Mae gennym swyddogion yn patrolio ac yn ymgysylltu'n ddyddiol â phobl ifanc a phobl eraill. Diolch byth, nid yw meddu a defnyddio arfau yn beth cyffredin yn Wrecsam."

"Hoffwn dawelu meddwl pobl Bangor a busnesau ein bod yn cymryd camau cadarnhaol i ymdrin â'r broblem. Buaswn yn annog pobl i ddefnyddio Ymgyrch Sceptre a chael gwared ar eitemau miniog. Bydd hyn yn gwneud Wrecsam yn le mwy diogel iddynt a'r gymuned ehangach."

Bydd biniau amnest yn cael eu gosod mewn nifer o ganolfannau ailgylchu ar gyfer pobl nad ydynt yn teimlo'n gyfforddus yn mynd i orsaf heddlu.