Newyddion ac Apeliadau

Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr: Cydlynydd Cadetiaid Heddlu Gogledd Cymru

Wrth i ni ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr hoffem gyflwyno rhai o’n swyddogion a staff sy’n rhoi eu hamser er mwyn cynorthwyo eu cymunedau.

Arweinydd busnes yw Cadeirydd newydd Ymddiriedolaeth yr Heddlu a’r Gymuned

Mae un o arweinwyr busnes Gogledd Cymru newydd ymgymryd â Chadeiryddiaeth wirfoddol Ymddiriedolaeth Heddlu Gogledd Cymru a'r Gymuned (PACT). Mae Ashley Rogers yn adnabyddus yng Ngogledd Cymru ac yng nghylchoedd busnes y…

Byddwch yn ymwybodol o dwyll Olrhain a Thracio

Mae GIG Cymru wedi dechrau eu Gwasanaeth Profi, Tracio a Diogelu sy'n anelu i reoli lledaeniad Coronafeirws yng Nghymru. Fodd bynnag, mae Heddlu Gogledd Cymru yn pryderu mai'r system hon fydd targed nesaf twyllwyr i gymryd mantais ohoni.

Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr: Staff yr Heddlu, Nicky Bellis

Wrth i ni ddathlu Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr hoffem gyflwyno rhai o’n swyddogion a staff sy’n rhoi eu hamser er mwyn cynorthwyo eu cymunedau.

Heddlu'r DU yn sefyll yn unfryd gyda'r rhai sydd wedi eu brawychu gan farwolaeth George Floyd

Mae arweinyddion Heddlu'r DU wedi dod at ei gilydd i gyhoeddi datganiad ynglŷn â marwolaeth George Floyd.

Cadwch oddi wrth byllau chwareli

Yn ystod y tywydd poeth mae Heddlu Gogledd Cymru yn pwysleisio'r perygl o nofio mewn pyllau chwareli.

Arhoswch adref i Gadw Cymru yn Ddiogel

Er bod y ddeddfwriaeth yn newid heddiw mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i annog pobl i ddilyn deddfwriaeth Llywodraeth Cymru i helpu cadw Cymru yn ddiogel.

Dathlu Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn nodi Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr 2020 gyda ymgyrch wythnos o hyd ar y cyfryngau cymdeithasol er mwyn amlygu cyfraniad gwirfoddolwyr yr Heddllu.

Digwyddiad ar Lyn Tegid

Mae dyn o Ogledd Cymru yn anffodus wedi marw ar ôl mynd i drafferthion ar Lyn Tegid yng Ngwynedd y prynhawn yma.