Newyddion ac Apeliadau

Diweddariad gan yr heddlu am yr awyren fach Cessna sydd ar goll, Ynys Môn

<p style="text-align: center;">Diweddariad gan yr heddlu am yr awyren fach Cessna sydd ar goll, Ynys Môn</p> <p style="text-align: center;">.<img style="width: 327px; height: 211px;"&hellip;

Gwasanaeth Carolau y Gwasanaethau Brys

Bydd Gwasanaethau Brys Gogledd Cymru yn dod at ei gilydd ar gyfer eu Gwasanaeth Carolau blynyddol yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy wythnos nesaf.

Cyngor i berchnogion carafanau

Mae swyddogion yn atgoffa perchnogion carafanau i sicrhau eu bod yn symud unrhyw bethau gwerthfawr o'u carafanau dros gyfnod y gaeaf pan fyddant yn wag am gyfnod estynedig.

Swyddog heddlu oddi ar ddyletswydd wedi'i chanmol

Mae swyddog heddlu oddi ar ddyletswydd wedi'i chanmol am achub bywyd dynes a oedd yn tagu.

Gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 Llaneurgain: Enwi dyn

Mae gŵr dyn a fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd angheuol ar yr A55 yn Llaneurgain neithiwr wedi cyhoeddi teyrnged iddo.

Datblygiad calonogol mewn achos corff anhysbys

<p style="text-align: center;"><img style="width: 375px; height: 500px;" src="/media/657246/conor-whooley-photo.jpg?width=375&amp;height=500" alt="" data-id="37551"></p> <p>Ym mis Ionawr 2013, gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru ddatgladdu&hellip;

#DewisDoeth y Dolig hwn

Mae profion anadl tafladwy yn cael eu dosbarthu i westai ar draws y rhanbarth fel rhan o ymgyrch Heddlu Gogledd Cymru i leihau’r nifer o ddigwyddiadau yn ymwneud ag yfed a gyrru dros gyfnod y Nadolig.

Byrgleriaeth ac ymgais i fwrglera yn Nant Gwynant

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth ac ymgais i fwrglera mewn dau adeilad gwyliau gwag.

Ymgyrch i fynd i’r afael â beiciau modur

Yn dilyn cwynion fe wnaeth Heddlu Gogledd Cymru gynnal ymgyrch y penwythnos diwethaf o ran beiciau a cherbydau 4x4 oddi ar y ffordd yn siroedd Wrecsam a Dinbych.

Heddlu Gogledd Cymru yn enwi peilot sydd ar goll

<p style="text-align: center;">.<img style="width: 441.40625px; height: 500px;" src="/media/657233/prof-david-last.jpg?width=441.40625&amp;height=500" alt="" data-id="37519"></p> <p>Mae Heddlu Gogledd Cymru yn parhau i gynorthwyo&hellip;