Newyddion ac Apeliadau

Apêl yn dilyn ymosodiad a lladrad yn Wrecsam

Rydym yn apelio am wybodaeth wrth i ni ymchwilio i ymosodiad difrifol mewn eiddo yn ardal Park Road o Danyfron, Wrecsam a ddigwyddodd yn gynnar fore Mawrth 15 Hydref.

Teyrnged y teulu ar ôl gwrthdrawiad angheuol ym Magillt

Mae'r dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd angheuol ym Magillt ar fore Llun wedi cael  ei enwi .

Gwnewch yn siŵr bod eich teiars yn barod ar gyfer y gaeaf

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn annog gyrwyr i sicrhau bod eu teiars yn barod wrth i’r gaeaf agosáu.

Byddwch ddiogel, byddwch weladwy

Mae swyddogion yn annog defnyddwyr y ffyrdd i sicrhau eu bod yn ddiogel wrth i’r dyddiau fyrhau.

Rhybudd am fyrgleriaethau fin nos

Wrth iddi hi dywyllu yn gynharach mae'r heddlu yn annog trigolion i fod yn wyliadwrus gan fod lladron yn targedu'r henoed a phobl fregus yn eu cartrefi yn hwyr yn y prynhawn a chyda'r nos.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi ymrwymo i amddiffyn plant yn ôl yr HMICFRS

Mae'r arolwg o Heddlu Gogledd Cymru wedi dangos bod yr heddlu’n gwneud gwaith da o ran amddiffyn plant rhag niwed.

Gwrthdrawiad angheuol ger Llaneurgain

Yn anffodus mae dyn wedi marw ar ôl bod mewn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ger Llaneurgain fis diwethaf.

Heddlu'n ymchwilio i wrthdrawiad angheuol ym Magillt

Yn anffodus, gallwn gadarnhau bod dyn wedi marw ar ôl gwrthdrawiad y bore yma yn Sir y Fflint.

Apelio am dystion yn dilyn digwyddiad ym Mwcle.

Mae'r heddlu'n apelio am dystion yn dilyn digwyddiad ar groesfan ym Mwcle.