Newyddion ac Apeliadau

Ymgyrch Blue Card: Gweithio gyda siopau lleol i osgoi lladrata

Mae'r heddlu'n dwysau eu hymdrechion i darfu ar gangiau troseddol cyn tymor y Nadolig sydd yn draddodiadol yn gweld cynnydd mewn lladradau mewn siopau bychan.

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2020

Mae heddiw (dydd Mercher, 25 Tachwedd) yn ddiwrnod cenedlaethol Rhuban Gwyn sef diwrnod rhyngwladol atal trais domestig.

Tributes paid following fatal collision near Abergele

Mae teulu dynes 58 oed fu farw ar ôl gwrthdrawiad traffig ffordd rhwng cerddwr a char ger Castell Gwrych nos Sadwrn wedi talu teyrnged iddi.

Diweddariad Llofruddiaeth Caergybi: Cyhuddo dau ddyn

Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo o lofruddiaeth David John Jones, 58, o Gaergybi a elwir yn lleol yn DJ. Bu farw David o ganlyniad i anafiadau helaeth i'w ben yn Ysbyty Athrofaol Brenhinol Stoke ddydd Iau 19 Tachwedd.

Apêl : Gwrthdrawiad angheuol Llanddulas

<p style="text-align: center;"> </p> <p>Rydym yn apelio am dystion ar ôl gwrthdrawiad ar yr A547 Ffordd Abergele ger Llanddulas lle mae dynes wedi marw yn anffodus.</p> <p style="text-align: center;"> Cawsom adroddiad am 5.06 nos&hellip;

Diweddariad Llofruddiaeth Caergybi: Enwi dioddefwr yr ymosodiad

Mae Heddlu Gogledd Cymru heddiw wedi cadarnhau pwy yw'r dyn gafodd ei lofruddio yng Nghaergybi, sef David John Jones, 58 oed, sydd hefyd yn cael ei adnabod yn lleol fel DJ.

Diweddariad ar ymchwiliad i lofruddiaeth - tri wedi eu harestio

Arestiwyd dau berson y bore 'ma yng Nghaergybi mewn cysylltiad â llofruddiaeth dyn lleol 58 oed ac mae'r ddau yn cael eu cadw mewn dalfeydd yng Ngogledd Cymru.

COVID-19: Ymwelwyr o'r tu allan i Gymru ymhlith y rhai a gafodd ddirwy gan yr heddlu

Dros y dyddiau diwethaf mae Heddlu Gogledd Cymru wedi canolbwyntio eu gwaith gorfodi ar gasgliadau mawr o bobl a’r rhai hynny sy’n torri’r cyfyngiadau teithio i Gymru.