Newyddion ac Apeliadau

Enwi dyn ar ôl gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 ger Llaneurgain

Mae'r dyn a fu farw yn anffodus ar ôl gwrthdrawiad traffig ar yr A55 ger Llaneurgain yn ystod oriau mân ddydd Sadwrn wedi'i enwi.

Teyrnged i'r teulu ar ôl llofruddiaeth ym Mangor

Mae teulu Dean Harry Skillin o Gaernarfon wedi talu teyrnged i'w mab 20 oed a fu farw'n drasig yn dilyn aflonyddwch nos Sadwrn ger Gwesty Waverley ym Mangor.

Gwella gwasanaethau i bobl fregus

Mae swyddogion a staff yn Heddlu Gogledd Cymru sy'n arbenigo mewn ymdrin â phobl fregus yn ymgymryd â chwrs wedi'i lunio'n benodol ar ddeddfwriaeth, polisi ac arfer bresennol yn y maes hwn. Mae hyn er mwyn cynorthwyo i gadw…

Dwyn plwm o'r Brifysgol: Dau'n y ddalfa

Mae dau ddyn yn nalfa'r heddlu ar hyn o bryd yn dilyn adroddiad fod plwm wedi cael ei ddwyn o Brifysgol Bangor neithiwr (dydd Llun, 21 Medi).

Annog beicwyr modur i gadw'n ddiogel

Mae beicwyr modur yn cael eu hannog i gadw'n ddiogel os ydynt yn manteisio ar y tywydd braf yn dilyn sawl gwrthdrawiad dros y penwythnos.

Ymchwiliad llofruddiaeth ar ôl digwyddiad ym Mangor

Cadarnhaodd Uwcharolygydd Nick Evans: "Tua 10.30 o’r gloch neithiwr, nos Sadwrn 19 Medi, cafodd swyddogion eu galw i aflonyddwch yn ardal Gwesty Waverley, Ffordd yr Orsaf ym Mangor.

Gwrthdrawiad angheuol ar yr A55 yn Llaneurgain

Mae'r heddlu'n apelio am dystion ar ôl gwrthdrawiad traffig ffordd angheuol a ddigwyddodd ychydig cyn 1 o’r gloch y bore yma, dydd Sadwrn 19 Medi.

Carcharu dyn am achosi marwolaeth drwy yrru’n ddiofal yng Ngellilydan

Mae dyn 23 oed a fu'n gysylltiedig â gwrthdrawiad angheuol a laddodd ei gariad y llynedd wedi cael ei garcharu.

Teyrnged y teulu i Ethan Ross

Mae teulu llanc fu farw yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd ar yr A55 y penwythnos diwethaf wedi talu teyrnged iddo.

Cefnogwyr Cymuned y Rhyl

Mae cyfle cyffrous wedi codi i breswylwyr Gorllewin y Rhyl o bob oedran, i ddod yn Gefnogwyr Cymuned a chefnogi diogelwch cymunedol a gwella ymddangosiad eu hamgylchedd.