Newyddion ac Apeliadau

Adroddiad Troseddau Cefn Gwlad NFU

Mae Troseddau Cefn Gwlad yn gostwng yng Ngogledd Cymru, er bod cynnydd ledled y DU lle mae gangiau trefnedig wedi targedu peiriannau a da byw.

Cydnabyddiaeth i Heddlu Gogledd Cymru gyda phrif wobr am gefnogi ein Lluoedd Arfog

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi derbyn y Wobr Aur mewn cydnabyddiaeth am gefnogi'r Lluoedd Arfog drwy ein Cynllun Cydnabod Gweithwyr.

Nifer o arestiadau gyrru ar gyffuriau dros y penwythnos

Mae gyrrwr gwaharddedig a brofwyd yn bositif am gyffuriau ac a oedd yn eisiau hefyd, yn un o lawer o arestiadau a wnaed gan yr Uned Plismona Ffyrdd dros y penwythnos.

Gorchymyn gwasgaru ym Mhorthmadog

Mae'r heddlu ym Mhorthmadog wedi cael gorchymyn gwasgaru i ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref.

Mabwysiadu Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus ar gyfer y Rhyl

Mabwysiadwyd cynllun i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y dref ac ardaloedd eraill o’r Rhyl.

Dal gyrrwr gwaharddedig am y seithfed tro

Mae dyn a ddaliwyd yn gyrru am y seithfed tro ac yntau wedi'i wahardd wedi cael ei garcharu.

Dau o Lannau Mersi yn euog mewn ymchwiliad i Linellau Cyffuriau.

Cafwyd Colin Joseph Jones, 49 oed o Lerpwl yn euog yn Llys y Goron, yr Wyddgrug o Gynllwynio i Gyflawni Niwed Corfforol Difrifol (GBH).

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth i ddangos gwerthfawrogiad tuag at yr Heddlu

Mae’r gystadleuaeth i greu poster i ddweud “Diolch i Heddlu Gogledd Cymru”, am ein cadw’n ddiogel yn ystod y misoedd olaf wedi dirwyn i ben. Mi osododd Menter Iaith Bangor her i deuluoedd ardal Bangor a Bethesda i lunio poster…

Ymgyrch uwch dechnoleg i atal troseddau

Mae pennaeth heddlu wedi addo ymgyrch uwch-dechnoleg i erlid gangiau sy’n dod dros y ffin i droseddu mewn dwy dref yng ngogledd Cymru.

Hysbysiad cau wedi ei orfodi ar eiddo yn y Rhyl

Mae eiddo yn y Rhyl, lle bu ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cael ei gau am 24 awr o 2pm heddiw, dydd Mercher 29 Gorffennaf.