Newyddion ac Apeliadau

Gwybodaeth ynglŷn â theithio i Sioe Awyr Y Rhyl

Mae Cyngor Sir Ddinbych a Heddlu Gogledd Cymru yn annog preswylwyr i gerdded neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus er mwyn mynychu Sioe Awyr Y Rhyl.

Gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol yn Abergwyngregyn

Mae'r heddlu'n apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffordd difrifol ar yr A55 yn Abergwyngregyn.

Ymosodiad cyllell yn Y Rhyl: ymchwiliad yn parhau

Yn dilyn digwyddiad ar Church Street, Y Rhyl yn oriau mân ddydd Mawrth 13 Awst, arestiwyd tri dyn.

Cyhuddo dyn yn dilyn digwyddiad ar faes gwersylla Caernarfon

Mae dyn yn awr yn wynebu erlyniad yn dilyn digwyddiad ar faes gwersylla Rhyd y Galen ger Bethel, Caernarfon, lle cafodd pedwar gwersyllwr eu hanafu yn eu pebyll gan gerbyd yn cael ei yrru ar y safle yn ystod oriau mân bore ddoe,…

Diweddara y digwyddiad ar safle gwersylla ger Caernarfon

Mae'r heddlu'n parhau i ymchwilio i ddigwyddiad ar safle gwersylla Rhyd y Galen ger Caernarfon pan anafwyd pedwar gwersyllwr yn eu pebyll gan gerbyd a oedd yn cael ei yrru ar y safle.

Apêl newydd ar ôl ymosodiad yn Shotton

Rydym yn apelio eto am wybodaeth yn adroddiad fod dyn wedi ymosod ar eneth wrth iddi chwarae gyda ffrindiau mewn parc yn Shotton, Glannau Dyfrdwy.

Pedwar wedi anafu yn dilyn digwyddiad ar wersyll ger Caernarfon

Mae'r heddlu'n ymchwilio i ddigwyddiad dros nos ar wersyll Rhyd y Galen ger Caernarfon pan anafwyd pedwar gwersyllwr yn eu pebyll gan gerbyd a oedd yn cael ei yrru ar y safle.

Gwrthdrawiad traffig ffordd angheuol Llangollen

Mae cerddwr a oedd mewn gwrthdrawiad â char yn Llangollen, Sir Ddinbych ddoe, wedi marw yn anffodus. Digwyddodd y gwrthdrawiad, a oedd yn ymwneud â char KIA du a dynes leol, ar Stryd y Castell tua 9.40 bore ddoe, 15 Awst.