Newyddion ac Apeliadau

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n uno â'r GIG i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau

Mae Heddlu Gogledd Cymru a'r GIG wedi dod at ei gilydd cyn penwythnos y Pasg i annog y cyhoedd i aros gartref ac achub bywydau a helpu i amddiffyn y GIG.

Ymdrin â cham-drin domestig a rhoi cymorth gyda'n gilydd

Mae Heddlu Gogledd Cymru'n gweithio'n agos â phartneriaid i ymdrin â cham-drin domestig ac mae'n atgoffa pobl y gwnânt barhau i ymdrin â digwyddiadau tra mae asiantaethau wrth law i gynnig cymorth yn ystod cyfyngiadau symud y coronafeirws.

Diogelwch Cymunedol i weithwyr allweddol

<p style="text-align: center;"><img style="width: 500px; height: 226.62721893491124px;" src="/media/656561/nwp-logo.jpg?width=500&amp;height=226.62721893491124" alt="Heddlu Gogledd Cymru" data-id="35609"></p> <p> </p> <p><strong>Mae&hellip;

Penwythnos o weithredu'n arwain at Ogledd Cymru distawach

Dros y penwythnos bu Heddlu Gogledd Cymru ar ymgyrch i atgyfnerthu neges y Llywodraeth ynglŷn ag aros adref er mwyn gwarchod ein GIG.

Cadw’n Ddiogel Ar-lein – Heddluoedd Cymru'n rhybuddio cymunedau am y bygythiad gan droseddwyr seiber

Wrth i gymunedau uno a helpu i fynd i'r afael â'r argyfwng iechyd presennol, mae heddluoedd  ledled Cymru'n gofyn i oedolion a phlant gadw'n ddiogel ar-lein #CadwnDdiogel.

Gogledd Cymru’n erfyn ar ymwelwyr i aros adref

A ninnau ar drothwy cyfnod y Pasg, mae rhai o brif sefydliadau Gogledd Cymru yn erfyn ar bobl i beidio gwneud teithiau di-angen ac i beidio ymweld a’r ardal er mwyn diogelu a chefnogi ein gwasanaethau iechyd yn lleol.

Rhybudd i yrwyr sy'n goryrru'n ystod COVID-19

Mae swyddogion yn rhybuddio y gwnânt weithredu yn erbyn unrhyw un a ganfyddir yn mynd dros y cyfyngiadau cyflymder ar ôl i ffyrdd ddod yn fwy distaw o ganlyniad i gychwyniad y coronafeirws.

Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd

Mae dioddefwyr cam-drin domestig yn cael eu hatgoffa bod swyddogion Heddlu Gogledd Cymru wrth law i'w helpu, ac y byddant yn delio'n gadarn â chyflawnwyr yn ystod yr argyfwng coronafeirws.

Arestiadau gyrru dan ddylanwad

Er gwaethaf y cyfyngiadau teithio presennol, mae Uned Plismona’r Ffyrdd Heddlu Gogledd Cymru yn atgoffa modurwyr bod patrolau #5Angheuol yn parhau ar ôl arestiadau o bobl oedd yn gyrru dan ddylanwad alcohol a chyffuriau ddoe (dydd&hellip;

Arestio dau am ddifrod i gerbydau

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio ar ôl i deiars dros 20 o gerbydau gael eu torri yng Nghraig-Y-Don neithiwr.