Adnoddau Iaith Gymraeg

Adnoddau Dysgu'r Iaith

Mae pob rôl o fewn HGC yn gofyn am lefel o sgil Cymraeg, fel y nodir yn y proffil swydd.

Fel rhan o'r broses ymgeisio, byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu Cymraeg llafar.

Er mwyn eich helpu i baratoi ar gyfer yr asesiad, mae'r adran hon yn egluro beth mae pob lefel yn ei olygu ac yn darparu adnoddau dysgu.

Darllenwch am sgiliau Cymraeg lefel 1 

Dysgwch am sgiliau Cymraeg lefel 2

Gwybodwch am sgiliau Cymraeg lefel 3