Meddwl ymgeisio? Yr hyn rydych angen ei wybod

Nid ydym yn recriwtio swyddogion yr Heddlu ar hyn o bryd

.

A oes gennych y cymwysterau?

I wneud cais i fod yn swyddog heddlu rhaid i chi fod ag o leiaf un cymhwyster Lefel 3 (er enghraifft, NVQ Lefel 3) ac wedi pasio o leiaf.

Os nad oes gennych y cymhwyster hwn, ond eich bod yn teimlo bod eich profiad yn cyfateb i’r uchod, mae cyfle i chi gymryd prawf yn ystod y broses wneud cais a fydd yn asesu eich addasrwydd.

Mae’n rhaid bod gennych y cymhwyster pan fyddwch yn cyflwyno eich cais.

Ni allwn dderbyn ‘graddau disgwyliedig’ gan y bydd rhaid i chi gyflwyno copïau o’ch tystysgrifau fel rhan o’ch cais.

A ydych chi yn gymwys?

Mae gofynion cymhwysol yr heddlu yn rhai manwl iawn.

Ar ôl cofrestru eich manylion yn y system e-recriwtio ceir rhai cwestiynau i benderfynu os ydych yn gymwys i wneud cais. Byddant yn cynnwys y pynciau canlynol...

Y Broses Ymgeisio

Rydym angen bod yn sicr ein bod ni yn recriwtio pobl o’r radd flaenaf, felly mae ein proses ymgeisio yn cynnwys sawl cam heriol.

Hyd yn oed pe byddech yn llwyddo i gyflawni nhw i gyd nid yw hyn yn gwarantu y byddwch yn cael cynnig swydd gennym. Mae’n rhaid i ni gael cydbwysedd rhwng gofynion gweithredol yr Heddlu a nifer y swyddi gwag.

Os ydych yn ateb y meini prawf ac am wneud cais, darllenwch drwy’r wybodaeth isod am fwy o fanylion am y camau y dylech eu cymryd.