Swyddogion sy’n Trosglwyddo

Meddwl am Drosglwyddo?

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn awyddus i recriwtio'r Trosglwyddedigion canlynol:

  • Ditectif Gwnstabliaid o heddluoedd eraill y Swyddfa Gartref sydd wedi cwblhau eu cymhwyster ICIDP. Gwnewch gais isod os gwelwch yn dda.  

Yn ogystal ag ymuno â sefydliad deinamig a blaengar bydd yn gyfle i chi weithio mewn ardaloedd o harddwch naturiol eithriadol.  Gyda chymysgedd o gymunedau gwledig a dinesig byddwch yn wynebu amrywiaeth eang o wahanol heriau o ddydd i ddydd. 

Mae Gogledd Cymru yn un o’r mannau mwyaf diogel i fyw yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn gwasanaethu 676,000 o bobl mewn ardal sy’n ymestyn dros 6,300 cilomedr sgwâr.  Fel sefydliad o safon uchel mae Heddlu Gogledd Cymru yn mynd ati’n barhaus i wella’r gwasanaeth a ddarperir i’n cymunedau amrywiol.

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn ardal sy’n amrywiol o ran diwylliant ac er mwyn sicrhau bod ein gwasanaeth yn cynrychioli’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu fe wahoddir ceisiadau gan yr holl grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli.

Yn ychwanegol at y profion recriwtio arferol – cyfweliad, ffitrwydd, meddygol, diogelwch ac ati ac yn unol â Chynllun Iaith Gymraeg yr Heddlu, bydd yr holl benodiadau yn amodol ar allu arddangos sgiliau iaith Gymraeg Sylfaenol a chyrraedd gallu lefel 2.

Ystyr hyn yw gallu deall hanfod sgwrs yn Gymraeg, gallu cyfleu gwybodaeth sylfaenol a rhoi cyfarwyddiadau yn Gymraeg. Er mwyn eich cefnogi chi i wneud hyn mae'r Heddlu wedi cynhyrchu pecyn hunan ddysgu sydd ar gael drwy fynd i Adran Adnoddau Dysgu Iaith Gymraeg.

 

Cwestiynau a Ofynnir Amlaf