Eich Cymdogaeth

Mae gan Heddlu Gogledd Cymru 10 Tîm Cymdogaeth Diogelach sydd wedi ymrwymo i wella ansawdd bywyd trigolion cymunedau lleol drwy weithio gyda’n partneriaid i daclo materion sydd o bwys i drigolion lleol.

Plismona Cymunedol yw ein dull ni o ymladd trosedd, ymdrin â materion diogelwch cymunedol a thawelu meddwl ein cymunedau.

Ewch i www.police.uk i gael mynediad ar unwaith at fapiau a data ar lefel stryd

Tîm Cymdogaethau Diogelach

Cofiwch, mae croeso i chi alw yn eich gorsaf heddlu leol neu siarad â’r swyddogion sydd ar batrôl yn eich cymuned.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu 500 o Swyddogion Cymorth Cymunedol ychwanegol i wneud yn siwr fod cymunedau ledled Cymru yn fwy diogel. Mae 101 yng Ngogledd Cymru.

Chwiliwch isod am eich Tîm Cymdogaethau Diogelach lleol, y blaenoriaethau plismona, manylion am gyfarfodydd cyhoeddus a sut y gallwch ddylanwadu ar blismona yn eich ardal.

Chwiliad Cod Post

Dewch o hyd i’ch tîm plismona lleol isod

Image Map Ynys Môn Gogledd Gwynedd De Gwynedd Arfordir Gorllewin Conwy Ardal Wledig Siroedd Conwy a Dinbych Sir Ddinbych Arfordirol ac Abergele Gogledd Sir Fflint De Sir Fflint Tref Wrecsam Wrecsam Gwledig